Oprichting VvE

Fides vastgoedmanagement ontzorgt!

Nieuwbouw, Transformatie, Herontwikkeling
FiDES vastgoedmanagement is gespecialiseerd in het opstarten van verenigingen van eigenaars en gedeeld eigendom. Tegenwoordig worden gebouwen ook steeds vaker getransformeerd, bijvoorbeeld van kantoor- naar appartementencomplex. Als ontwikkelaar wilt u uw kopers een goede start geven met de vereniging van eigenaars. Door ons in te schakelen kunt u erop rekenen dat uw VvE professioneel vorm wordt gegeven.
In de afgelopen 12 jaar verzorgden wij het opstarten van meer dan 100 VvE’s, uiteenlopend van kleine appartementengebouwen tot complexe projecten waarin behalve appartementen ook winkels, kantoren en parkeergarages zijn ondergebracht.
De werkzaamheden omvatten:

 • Intake gesprek. Gesprek waarin het project toegelicht kan worden en FiDES de mogelijkheid heeft vragen te stellen over het project voor de invulling van de aan te leveren stukken;
 • Controle op de inhoud van de splitsingsakte en de breukdelen;
 • De kopers kunnen met hun vragen omtrent de VvE voor opstart doorgestuurd worden naar FiDES. FiDES zal de tussenschakel zijn tussen de ontwikkelaar en de kopers en wij kunnen daarmee al veel (standaard) vragen afhandelen voor u.
 • Op basis van inschatting, ervaring en met behulp van de benodigde gegevens wordt een concept jaarbegroting opgesteld met bijbehorende periodieke bijdrage, gebaseerd op de bepalingen in de akte van splitsing.
 • Opstellen concept huishoudelijk reglement voor de VvE;
 • Voorbereiden en organiseren van de eerste algemene ledenvergadering waarin het bestuur benoemd wordt;
 • Het verzenden van de uitnodiging en de benodigde stukken voor de eerste algemene ledenvergadering aan de kopers;
 • Voorzitten en notuleren van de eerste algemene ledenvergadering en het verzenden van de notulen aan de kopers;

Het resultaat van de werkzaamheden zal zijn:

 • Er is een bestuur geformeerd;
 • De VvE wordt ingeschreven bij de Kvk of de ontwikkelaar wordt uitgeschreven en de nieuwe bestuursleden ingeschreven;
 • Er is een besluit genomen wie de oplevering namens de VvE zal begeleiden;
 • De noodzakelijke commissies zijn benoemd;
 • De eerste begroting is vastgesteld;
 • De hoogte van de periodieke en eventuele eenmalige bijdrage is vastgesteld;
 • Er is een besluit genomen over het huishoudelijk reglement;
 • Er is een besluit genomen over het al dan niet uitbesteden van het beheer.
 • Dit alles wordt vastgelegd in de notulen die naar alle leden en u als ontwikkelaar worden verzonden.

FiDES maakt zich sterk voor een goed verloop van uw project. Samen met u zorgen wij voor een stevig fundament, waarmee de vereniging van eigenaars goed kan functioneren. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de snel veranderende VvE wereld.
Wilt u meer informatie of een offerte? Bel ons op 0318-512-880  of mail naar startvve@fidesvgm.nl

Wij werken onder andere voor:

Sluit Menu