VvE Beheer

Fides vastgoedmanagement ontzorgt!

Uw bezit beschermd. Verzekeringen geregeld. Administratie op orde. Financiën onder controle.

Administratief beheer op hoofdlijnen

 • Het bijhouden van het papieren en digitale archief van verenigingsstukken.
 • Aanmelden van de verenigingsgegevens bij het kadaster en bij de Kamer van Koophandel.
 • In overleg met de vereniging selecteren van leveranciers voor eventuele opdrachtverstrekking.
 • In overleg met de tussenpersonen het up to date houden van verzekeringen.

Financieel beheer op hoofdlijnen

 • Openen en administreren van de bankrekening van de VvE.
 • Het opstellen van een (concept) begroting en jaarrekening.
 • Het innen van de maandelijkse servicebijdrage, eventueel via een automatische incasso en andere bijdragen waartoe de ledenvergadering heeft besloten binnen de kaders van de splitsingsakte.
 • Aanmanen ingeval van achterstand in betaling van de servicebijdragen.
 • Het verrichten van betalingen namens de VvE.
 • Maandelijks afromen naar de reserveringsrekening van de VvE.

Een prettige woongemeenschap. Eigenaren geïnformeerd en tevreden. Vergaderingen verlopen soepel. Iedereen houdt zich aan de regels.

Bestuursondersteunend beheer op hoofdlijnen

 • Advisering van het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken.
 • Contact met derden over zaken die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van het gebouw.
 • Het organiseren van een algemene ledenvergadering (aanleveren agenda, concept vergaderstukken, organiseren vergaderlocatie, verzenden definitieve vergaderstukken en uitnodiging, bijwonen van de vergadering, notuleren en verzenden van de notulen aan de leden).
 • Indien gewenst het beheren van sleutels van algemene ruimten en sleutelcertificaten.
 • Het periodiek versturen van een geactualiseerde actielijst.

Van het grote plaatje tot de details die er toe doen. Gedegen onderhoud. Tijdige oplossing van storingen en schades.

Technisch beheer op hoofdlijnen

 • Het aannemen en verwerken van technische meldingen en storingen. Tijdens kantooruren kunnen de leden al hun technische meldingen en storingen doorgeven en buiten kantooruren zijn wij altijd telefonisch bereikbaar voor dringende storingen.
 • Jaarlijkse opname en rapportage van bouwkundige gebreken en uit te voeren preventief bouwkundig onderhoud.
 • Beheren van de onderhoudscontracten betreffende gemeenschappelijke ruimten en installaties. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit de schoonmaak, glasbewassing, tuinonderhoud, liftonderhoud, onderhoud blusmiddelen en onderhoud aan het dak.

Indien u meer informatie en/of een offerte op maat wenst te ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons op! 

0318-512-880
info@fidesvgm.nl

Wij zijn aangesloten bij het collectief van de BVVB, onder vergunningsnummer AFM-12043832 en het KIFID nummer 300.016421.

Dienstenwijzer: https://bvvb.nl/collectief-afm/dienstenwijzer

Sluit Menu